15 voorbeelden van de wet van aantrekking in de Bijbel

Zelfverbetering

Wet van aantrekking in de Bijbel

De wereld werd wakker met de verbazingwekkende filosofie van de wet van aantrekking met de release van de film The Secret. De immense media-aandacht die de film kreeg, zorgde ervoor dat het grote publiek rechtop ging zitten en kennis nam.

De wet van aantrekking is geen nieuw concept. De term wet van aantrekking werd in de late 19e eeuw bedacht, maar het concept is zo oud als de mensheid zelf. Er is bewijs van ons bewustzijn van het bestaan ​​ervan in vroege religieuze teksten, waaronder de Bijbel.

Hierdoor vraag je je misschien af: is de wet van aantrekking bijbels? Is er bewijs van de wet van aantrekking in de Bijbel?.Terwijl in de wet van aantrekking de hogere macht wordt genoemd als het universum om een ​​seculiere benadering te handhaven en mensen van alle religies en religies tegemoet te komen, wordt deze in de Bijbel vervangen door God.

Een van de fundamentele leringen in de Bijbel is dat bij God alle dingen mogelijk zijn – Mattheüs 19:26.

Dit artikel gaat in op de gevallen in de Bijbel waar de principes van de wet van aantrekking duidelijk zijn. U vindt hier tal van voorbeelden van dergelijke gevallen.

Wat zegt de Bijbel over de wet van aantrekking?

Zorg ervoor dat niemand u gevangen neemt door holle en bedrieglijke filosofie, die meer afhangt van menselijke traditie en de elementaire spirituele krachten van deze wereld dan van Christus. – Kolossenzen 2:8

Dit wordt vaak aangehaald door degenen die zeggen dat de wet van aantrekking in strijd is met de grondbeginselen van de Bijbel. Dit is slechts een geval van misverstand en misvatting. Als je de moeite neemt om dieper te graven en de kernconcepten van beide te begrijpen, zul je tal van parallellen vinden.

De Bijbel zegt,

God heeft een plan en een doel met je leven. Dit geldt voor elk mens in dit universum. En het is in de goede zin - niet voor rampen, maar voor hoop.

Want ik ken de plannen die ik voor je heb, verklaart de Heer, plannen om je voorspoedig te maken en je niet te schaden, plannen om je hoop en een toekomst te geven. – Jeremia 29:11

God wil dat je gelukkig, tevreden en vredig bent in je leven. God wil dat je liefde en overvloed ervaart.

(…) Ik ben gekomen opdat zij leven mogen hebben en dat zij het overvloediger zullen hebben. – Johannes 10:10

Wat zegt de Bijbel over manifestatie?

Velen geloven dat het concept van het manifesteren van je doelen en verlangens indruist tegen de geest van het christendom en de leringen van de Bijbel. Het kan niet verder van de waarheid zijn.

Als je goed genoeg kijkt, zul je je realiseren dat de betekenis en bedoeling hetzelfde zijn.

In de Bijbel vind je

God wil dat je je dromen waarmaakt en je doelen realiseert. De Bijbel is duidelijk dat je alleen dan glorie en eer aan Hem zult brengen.

Ik ga door naar het doel voor de prijs van de opwaartse roep van God in Christus Jezus. – Filippenzen 3:14

God wil niet dat je je ergens druk om maakt, maar richt je energie gewoon op gebeden. Het enige wat je hoeft te doen is goede daden te doen, je dankbaar te voelen en het verzoek te doen.

Wees nergens bezorgd over, maar leg in elke situatie uw verzoeken door gebed en smeking, met dankzegging voor aan God. – Filippenzen 4:6

Meer voorbeelden van de wet van aantrekking in de Bijbel

Of het nu de wet van aantrekking is of het proces van manifestatie, je zult er talloze voorbeelden van vinden in de Bijbel. U zult versteld staan ​​instructies te vinden over hoe u zich in de Bijbel kunt manifesteren.

 1. Vraag, en het zal je gegeven worden; zoek en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Voor iedereen die vraagt ​​ontvangt; degene die zoekt vindt; en voor wie klopt, zal de deur worden geopend. – Mattheüs 7:7-8

 2. Als u kunt geloven, zijn alle dingen mogelijk voor hem die gelooft. – Markeer 9.23

 3. Daarom zeg ik u, maak u geen zorgen over uw leven, wat u zult eten of wat u zult drinken, noch over uw lichaam, wat u aan zult trekken. – Mattheüs 6:25-27

 4. En alle dingen, wat u ook in gebed zult vragen, gelovend, u zult ontvangen. – Mattheüs 21:22

 5. Zoals een man in zijn hart denkt, zo is hij. – Spreuken 23:7

 6. Pas u niet aan het patroon van deze wereld aan, maar laat u veranderen door uw geest te vernieuwen. – Romeinen 12:2

 7. Richt je ogen niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare, want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. – Korintiërs 4:18

 8. Overeenkomstig uw geloof, zal het u worden gedaan. – Mattheüs 9:29

 9. Geef, en het zal je gegeven worden. Een goede maat, aangedrukt, door elkaar geschud en overreden, zal in je schoot worden gegoten. Want met de maat die je gebruikt, wordt er aan je gemeten. – Lucas 6:38

 10. Daarom zeg ik u, wat u ook in gebed vraagt, geloof dat u het hebt ontvangen en het zal van u zijn. – Marcus 11:24

 11. Het koninkrijk van God komt niet met observatie; noch zullen ze zeggen: 'Zie hier!' of 'Zie daar!' Want inderdaad, het koninkrijk van God is in je. – Lukas 17:20-21

 12. En God maakte het beest van de aarde naar zijn soort, en het vee naar hun soort, en alles wat op de aarde kruipt naar zijn soort: en God zag dat het goed was. – Genesis 1:25

 13. Toen antwoordde Jahweh mij: Schrijf het visioen. Maak het duidelijk op tablets, zodat iedereen het snel kan lezen. Want het visioen is nog voor een vastgestelde tijd, maar aan het einde zal het spreken en niet liegen: hoewel het uitblijft, wacht erop; want het zal zeker komen, het zal niet te laat zijn. – Habakuk 2:3

 14. Voorwaar, ik zeg je, wie in mij gelooft, zal de werken doen die ik heb gedaan, en ze zullen zelfs grotere dingen doen dan deze, omdat ik naar de Vader ga. En ik zal alles doen wat u in mijn naam vraagt, zodat de Vader verheerlijkt wordt in de Zoon. Je mag me om alles vragen in mijn naam, en ik zal het doen. – Johannes 14:12-14

 15. Tenslotte, broeders en zusters, wat waar is, wat nobel is, wat goed is, wat puur is, wat mooi is, wat bewonderenswaardig is - als er iets uitstekend of prijzenswaardig is - denk aan zulke dingen. – Filippenzen 4:8

afsluitende gedachten

De wet van aantrekking en God zijn op vele manieren intrinsiek met elkaar verbonden. Misschien is de gebruikte terminologie anders en varieert de manier waarop het concept wordt uitgedrukt en gepresenteerd. Noch de wet van aantrekking zegt dat er geen God is of vraagt ​​je er niet in te geloven, noch zegt de Bijbel dat het concept van de wet van aantrekking onmogelijk is of niet moet worden gevolgd.

Het vinden van de verbinding heeft alles te maken met visies en perspectieven. Lees de Bijbel met de juiste mindset en begrijp de wet van aantrekking en manifestatie met de juiste aanpak. Je zult merken dat ze dezelfde leringen aanbieden.

Geloof is de substantie van dingen waarop wordt gehoopt, het bewijs van dingen die niet worden gezien. – Hebreeuws 11:1

Misschien wil je ook onze ultieme gids bekijken op: manifestatiemethoden voor scripts , of download de wet van aantrekking planner om vandaag te beginnen met manifesteren.