De effecten van dankbaarheid op de hersenen

Zelfverbetering

De effecten van dankbaarheid op de hersenen

Dankbaarheid wint aan bekendheid en ontvangt lovende kritieken vanwege de talloze voordelen ervan. Deze krachtige emotie kan, wanneer vertaald in betekenisvolle gebaren, zowel de gever als de ontvanger ten goede komen.

Dit brengt ons bij de vragen. Hoe werkt dankbaarheid? Verandert dankbaarheid de hersenen? Hoe dankbaarheid de hersenen beïnvloedt?

Dit artikel onderzoekt hoe uitingen van dankbaarheid hun magie uitoefenen op jou en de mensen om wie je geeft.Hoe werkt dankbaarheid?

Dankbaarheid, wanneer het in een van zijn talloze vormen wordt beoefend, wordt geassocieerd met geluk en tevredenheid. Dit is waar, of we het nu geven of aan de ontvangende kant. Dat is in feite het mooie van dankbaarheid. Het is gunstig voor alle betrokkenen.

De link tussen dankbaarheid en geluk is legio. Dankbaarheid uiten roept positieve emoties op - blijheid de meest prominente onder hen. De andere emoties zijn optimisme, zelfrespect, empathie, onbaatzuchtigheid en spiritualiteit. En al deze wegen leiden naar pure vreugde.

Dankbaarheid is niet bedoeld om alleen op mensen om ons heen te worden beoefend. Het kan zijn wonder doen als het ook op onszelf wordt gericht. We kunnen altijd meer vriendelijkheid, vergeving en begrip van onszelf gebruiken, waardoor ons leven gemakkelijker en draaglijker wordt.

De stroom van positieve emoties als gevolg van het beoefenen van dankbaarheid kan tot veel goede dingen in het leven leiden. Zoals een verbeterde gezondheid, sterkere relaties en verhoogde productiviteit.

Hoe beïnvloedt dankbaarheid de hersenen?

Het verband van dankbaarheid met de hersenen is in verschillende klinische onderzoeken onomstotelijk bewezen.

De morele oordelen die verband houden met de gevoelens van dankbaarheid worden behandeld in de rechter voorste temporale cortex, het deel van de hersenen dat is gekoppeld aan het creëren en bewaren van langetermijngeheugen door visuele en verbale informatie te absorberen.

Mensen die de emoties van dankbaarheid ervaren, blijken een groter volume grijze stof te hebben in de rechter inferieure temporale gyrus. De neurochemische variaties in het centrale zenuwstelsel verklaren het bestaan ​​van dankbaarheid bij sommigen van ons en niet bij anderen.

Dankbaarheid kan gevoelens van pure vreugde en tevredenheid opwekken. Op fysiologisch niveau kan dit worden verklaard als het vrijkomen van de neurotransmitters dopamine en serotonine. Dit zijn de twee neurotransmitters die verantwoordelijk zijn voor de feelgood-emotie.

De aanwezigheid van deze neurotransmitters in ons systeem zorgt ervoor dat we ons gelukkig voelen en verbetert onze stemming. Deze gang van zaken heeft meerdere gevolgen, zoals vermindering van angst en angst door de regulatie van het stresshormoon en het aanmoedigen van herstructurering van onze basiskennis door positief denken.

De dagelijkse beoefening van dankbaarheid creëert nieuwe neurale paden naar positieve emoties zoals geluk en tevredenheid. Bewuste en regelmatige beoefening van dankbaarheid kan deze neurale paden versterken en een permanent positief en dankbaar gedragspatroon in ons creëren.

Enkele veelvoorkomende effecten van dankbaarheid op lichaamsfuncties en psychologische aandoeningen zijn:

  • Verlichting van stress en angst
  • Vermindering van pijn en kwalen
  • Verbetering van de slaapkwaliteit
  • Eliminatie van negatieve emoties
  • Verlaging van depressieniveau

Verandert dankbaarheid de hersenen?

Er zijn uitgebreide studies en onderzoek gedaan naar dit onderwerp en ze wijzen allemaal op hetzelfde antwoord. Ja, het beoefenen van dankbaarheid leidt tot verandering in de structuur van de hersenen.

Het is onomstotelijk bewezen dat uitingen van dankbaarheid een verandering in de neurale structuren van de hersenen veroorzaken. Dit resulteert in positieve emoties zoals vreugde en vervulling. Door dankbaarheid te beoefenen en anderen te waarderen, komen er feel good-hormonen vrij, wat zorgt voor een positieve mindset en een gezonder en robuuster immuunsysteem.

Veel studies suggereren dat dankbaarheidsbeoefening het beloningscentrum van de hersenen activeert. Dit resulteert in het veranderen van de manier waarop we de wereld, de mensen om ons heen en onszelf zien.

Wanneer we dankbaarheid geven of ontvangen, wordt ons brein gedwongen zich te concentreren op wat we nu hebben. Iets wat we anders zouden hebben genegeerd of vergeten. Dit brengt de schijnwerpers op het heden, wat leidt tot mindfulness of leven in het moment.

Wanneer onze focus verschuift naar de zegeningen en het huidige moment, triggert dit de afgifte van neurotransmitters zoals dopamine, serotonine en noradrenaline. Dit zijn degenen die onze emoties, angst, stress en angstniveaus beheersen. Dit resulteert in een toename van het niveau van geluk, motivatie en tevredenheid.

Psychologische effecten van dankbaarheid

Recente studies hebben het onbetwistbare verband tussen dankbaarheid en geestelijke gezondheid aan het licht gebracht. Het is altijd bekend geweest dat het heilzaam is voor gezonde, goed aangepaste mensen. Deze studies suggereren dat dankbaarheidsbeoefening ook nuttig kan zijn voor degenen die worstelen met psychische problemen.

In combinatie met counseling speelt het beoefenen van dankbaarheid een grote rol bij het herstel en de rehabilitatie van mensen met psychische aandoeningen. Een van de belangrijkste psychologische voordelen van dankbaarheid is de verschuiving van de mentale focus van negatieve naar positieve emoties.

De meeste zorgen over de geestelijke gezondheid zijn het gevolg van het onvermogen om negatief denken te negeren of ervan af te komen. Negatief denken leidt tot nog meer negatief denken en vormt een vicieuze cirkel die moeilijk te doorbreken is.

Uitingen van dankbaarheid vullen ons met positieve emoties, dwingen de geest om zich erop te concentreren en de aandacht af te leiden van de negatieve gedachten. Als je nadenkt over hoe gelukkig je bent of hoe gelukkig je anderen hebt laten voelen met uitingen van dankbaarheid, creëer je een scheur of breuk in de vicieuze cirkel van negatieve gedachten.

Die pauze maakt het moeilijker voor je geest om over negativiteit te piekeren. Hoogstwaarschijnlijk is dat alles wat de geest nodig heeft om los te komen.

Studies hebben aangetoond dat de positieve effecten van dankbaarheid hetzelfde blijven, zelfs als je het niet met anderen deelt. Zoals het schrijven van een dankbrief aan een persoon die u heeft geholpen, maar deze niet opsturen of aan die persoon overhandigen. Zelfs als de genoemde persoon zich niet bewust is van uw dankbaarheid jegens hen, blijkt het nog steeds effectief te zijn bij het aanpakken van psychologische problemen.

Het effect van dankbaarheid is in de meeste gevallen niet onmiddellijk. Het is geen toverstaf die problemen in een oogwenk kan oplossen. De positieve invloeden van dankbaarheid groeien in de loop van de tijd om een ​​zichtbare impact te creëren. Tijd, geduld en doorzettingsvermogen zijn de sleutel tot het benutten van de voordelen van dankbaarheid.

Hoewel de voordelen van dankbaarheid enige tijd nodig hebben om in te werken, blijken de effecten ervan langdurig te zijn. Sommige van de recente onderzoeken suggereren dat het beoefenen van dankbaarheid de hersenen conditioneert om gedurende langere perioden ontvankelijker te zijn voor de effecten van dankbaarheid. Dit betekent dat dankbaarheid blijvende psychologische effecten heeft op de hersenen.

afsluitende gedachten

Dankbaarheid beoefenen is synoniem met meer geluk en tevredenheid, verbeterde gezondheid en relaties, en de wereld bekijken door de lens van liefde en mededogen. Met eenvoudige woorden en daden kunnen we het leven van anderen en onszelf effectief verbeteren.

Door de uitingen van dankbaarheid naar onszelf te richten, leren we onze sterke punten en troeven te erkennen en te accepteren. Dit kan ons helpen de controle over ons leven terug te krijgen en het te leven zoals we dat willen.

Waardering is een wonderbaarlijk iets. Het maakt dat wat uitstekend is in anderen ook van ons is. – Voltaire

Aanbevolen literatuur: