Hoe om te gaan met iemand met een lage emotionele intelligentie

Zelfverbetering

Hoe om te gaan met iemand met een lage emotionele intelligentie

Sommige mensen raken snel gestrest, terwijl anderen een kalme houding hebben. Sommige zijn assertief, andere niet.

Overhaaste conclusies trekken, wrok koesteren, fouten vasthouden, anderen de schuld geven, snel beledigd, vaak verkeerd begrepen, zich niet bewust van hun eigen triggers, of je woede onderdrukken - sommigen hebben ze en sommigen niet.

We zeggen dat sommigen hun geest beter onder controle hebben of hun geest goed kennen. Is er een term om dit te definiëren? Is er een methode om dit te meten?Het antwoord is ja. Emotionele intelligentie is de term die je zoekt.

Alle bovengenoemde negatieve eigenschappen zijn symptomen van een lage emotionele intelligentie.

Dit artikel probeert emotionele intelligentie te begrijpen, het belang ervan, stappen om het te stimuleren, tekenen van lage emotionele intelligentie en manieren om met iemand met een lage emotionele intelligentie om te gaan.

Wat is emotionele intelligentie?

Emotionele intelligentie (EI), ook bekend als emotioneel quotiënt (EQ), is het vermogen om je eigen emoties op een positieve manier te identificeren, begrijpen, verwerken, uiten en beheren. Het is ook het vermogen om de emoties van anderen te lezen, interpreteren en erop te reageren.

Emotionele intelligentie omvat een aantal levensvaardigheden. Zoals emotioneel bewustzijn of het vermogen om je bewust te zijn van je eigen emoties, het vermogen om de emoties te gebruiken om te redeneren en problemen op te lossen, en het vermogen om de emoties bij jezelf en bij anderen te beheersen.

Terwijl sommige psychologen van mening zijn dat emotionele intelligentie kan worden geleerd, verworven en versterkt, beschouwen anderen het als een inherent kenmerk.

Waarom is emotionele intelligentie belangrijk?

Emotionele intelligentie speelt een rol bij een aantal van uw kenmerkende eigenschappen: zelfbewustzijn, zelfbeheersing, sociaal bewustzijn en relatiebeheer.

Je hebt een hoger niveau van emotionele intelligentie nodig om:

 • Beheer stressniveaus
 • Overwin uitdagingen
 • Verminder onenigheid
 • Effectief communiceren
 • Meeleven met anderen

Emotionele intelligentie helpt je om contact te maken met gevoelens, verlangens om te zetten in actie en weloverwogen beslissingen te nemen. Het helpt je om te slagen in alles wat je doet, doelen te bereiken en sterke relaties op te bouwen.

Dit betekent dat je een hoge emotionele intelligentie moet hebben om het beste van je leven te maken.

Vaak zijn het in het leven niet degenen met een hoog intelligentiequotiënt (IQ) die slagen, je hebt meer nodig dan dat. Iets dat je helpt slagen is EQ.

Stappen om emotionele intelligentie te stimuleren

Velen beschouwen emotionele intelligentie als een aangeboren kwaliteit. Het beste wat je kunt doen is eraan werken om het te verbeteren. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan.

Vaak weet u wat u moet doen, maar voert u het plan om verschillende redenen niet uit. Daarom zijn er twijfels of emotionele intelligentie kan worden aangeleerd of zelfs verbeterd.

Je kunt je emotionele intelligentie verhogen door te werken aan de belangrijkste vaardigheden: zelfbewustzijn, zelfbeheersing, sociaal bewustzijn en relatiebeheer.

Dit zijn enkele acties die u kunt ondernemen om uw EQ te verbeteren.

 • Luister naar wat anderen je vertellen
 • Meeleven met anderen of begrijpen wat ze doormaken
 • Verwerk de emoties en reflecteer erop
 • Neem de verzamelde informatie en de daaruit geleerde lessen op in uw gedrag

Tekenen van gebrek aan emotionele intelligentie

Lage emotionele intelligentie is een psychische stoornis en veroorzaakt afwijkingen in al je handelingen en gedrag.

De meest voorkomende symptomen van een laag EQ zijn:

 • Stemmingswisselingen en/of emotionele uitbarstingen
 • Onvermogen om de reden achter gevoelens te begrijpen
 • Niet assertief zijn
 • Desinteresse in het oplossen van problemen
 • Moeilijk om met kritiek om te gaan
 • Anderen de schuld geven en slachtoffermentaliteit
 • Onvermogen om duidelijk te articuleren of toe te lichten
 • verkeerd begrepen worden
 • Verkeerde dingen op het verkeerde moment wegvagen
 • Zich niet bewust van de emotionele behoeften van anderen
 • Fixatie op fouten en weigering om te leren, los te laten en verder te gaan
 • Pessimistische standpunten
 • Gebrek aan motivatie bij tegenslagen
 • Onvermogen om sterke relaties te vormen

Manieren om om te gaan met iemand die geen emotionele intelligentie heeft

Mensen met een laag EQ worden emotioneel uitgedaagd. Ze herkennen emoties bij anderen niet en hebben moeite met het verwerken van hun eigen emoties. Voor een andere persoon, zoals jij, met een hoger EQ, is dit moeilijk te bevatten. Aan de andere kant vindt een persoon met een laag EQ het ook moeilijk om je emotiegerichte benadering te begrijpen.

Omgaan met iemand met een laag EQ is om deze kloof te overbruggen en ze halverwege te ontmoeten.

1. Accepteer ze zonder vooroordelen

Geen twee van ons is hetzelfde. Ieder van ons is uniek en draagt ​​op verschillende manieren bij. Probeer dit feit van het leven te onthouden en leer mensen te accepteren zoals ze zijn zonder te proberen ze te veranderen. Want als je oordeelt, op verschillen wijst, opmerkingen maakt of alternatieve standpunten suggereert, heb je een probleem. Je zult bij alles wat je doet te maken krijgen met sterke weerstand, ook als je bedoelingen goed zijn en je hart op de goede plaats zit.

Respecteer hen en hun persoonlijkheid en probeer in hun repertoire van emoties te zoeken naar hun sterke punten in plaats van zwakke punten. In plaats van te proberen ze te veranderen, moedig ze aan om te werken aan een betere controle over hun emoties.

Bied je onvoorwaardelijke liefde en steun aan. Aanmoediging en steun winnen altijd waar kritiek en verwijten jammerlijk falen.

 • Je kunt ze vragen hoe ze zich voelen als ze er gestrest uitzien en je hulp aanbieden als dat nodig is.
 • Je kunt kalm blijven en empathie en mededogen oefenen. Je kunt een kalmerende invloed op ze hebben.
 • Je kunt ze aanmoedigen om kalmerende technieken te oefenen, zoals meditatie, diep ademhalen, yoga of een wandeling maken.

2. Luister naar ze zonder te onderbreken of te oordelen

Zelfs als je het niet accepteert of niet onderschrijft wat ze zeggen, geef ze dan de beleefdheid van je volledige aandacht. Hoor ze uit. Stel je voor hoe ze zich voelen als iedereen ze afsnijdt en niet eens de moeite neemt om ze te begrijpen. Omdat hun coping-mechanisme in de war is, is het normaal dat ze zich gefrustreerd en verontwaardigd voelen.

Maak indruk op hen dat er naar hen wordt geluisterd. Luister actief naar hen en hoor wat ze te zeggen hebben.

 • Je kunt vragen stellen om hen duidelijk te maken dat je echt luistert en niet doet alsof.
 • Je kunt aan het einde van het gesprek samenvatten wat ze hebben gezegd en ze om bevestiging vragen dat je het goed hebt gedaan.
 • Je kunt reflecteren op wat ze hebben gezegd en hen vragen om opheldering en verduidelijking van fijnere details.

3. Wees consistent en blijf bij rationele opvattingen

Omdat iemand met een laag EQ moeite zal hebben met het begrijpen van emoties, zou het helpen om effectief met hen te communiceren door middel van logica en redenering. Blijf bij feiten en details in plaats van emoties en gevoelens.

Dit betekent iets beschrijven op basis van koude harde feiten en precies zoals het is gebeurd en de vermelding van de emotionele impact ervan overslaan. Druk uw gedachten helder uit en zorg ervoor dat u consistent blijft in uw standpunten. Druk je gevoelens uit in woorden, want je kunt niet verwachten dat ze het uit je toon of lichaamstaal kunnen oppikken.

Waar het op neerkomt:

Mensen met een laag EQ vinden het een uitdaging om hun eigen emoties en die van anderen te begrijpen. Maar dit betekent niet dat ze geen emoties en gevoelens hebben. Hun gedrag komt voort uit deze onderdrukte emoties.

Aanbevolen literatuur: