Wat gebeurt er als je je derde oog opent?

Zelfverbetering

Wat gebeurt er als je je derde oog opent?

Er is al veel gezegd over het derde oog en ze zijn niet allemaal goed of positief. Zelfs als sommigen lofzangen zingen over de voordelen van het openen van het derde oog, dringen anderen er bij ons op aan een behoedzame benadering te volgen.

Betekent dit dat we er helemaal niet mee moeten rommelen? Wegen de voordelen op tegen de gevaren?

Dit artikel onderzoekt de betekenis van chakra's en in het bijzonder de Ajna-chakra. Hier vindt u alles over het openen van het derde oog - de betekenis, de implicatie, voordelen, gevaren en meer.U kunt ook lezen hoe u uw derde oog opent of uitvinden of het al open is en de tekenen dat het open is.

Aangezien er enkele duidelijke gevaren verbonden zijn aan het openen van het derde oog, neemt dit artikel u door de stappen om de risico's te beperken. Hier kun je technieken leren om ervoor te zorgen dat het openen van het derde oog heilzaam is in plaats van schadelijk.

Inhoudsopgave
  Voeg een koptekst toe om de inhoudsopgave te genereren

  Het concept van chakra's uitleggen

  Het concept van chakra

  Laten we bij het begin beginnen en het begrip chakra's en het derde oog begrijpen.

  Als je bekend bent met yoga, meditatie of Reiki, heb je misschien gehoord van chakra's of energiedraaikolken in je lichaam. Chakra is een Sanskriet woord dat wiel of schijf betekent. Er zijn zeven hoofdchakra's langs de ruggengraat, elk gecentreerd rond een belangrijk orgaan of een bundel zenuwen.

  Van de wortel van de wervelkolom tot de kruin van het hoofd, de zeven chakra's zijn:

  Chakra's of wervelende energiecentra moeten open, gedeblokkeerd en gebalanceerd worden gehouden voor een soepele stroom van energie in je lichaam. Dit is essentieel voor ons fysieke, mentale en emotionele welzijn.

  Laten we meer te weten komen over het derde oog chakra.

  Ajna chakra, derde oog en pijnappelklier

  Gelegen in het midden van het voorhoofd, tussen de ogen, wordt Ajna chakra ook wel het derde oog genoemd. Deze chakra is gekoppeld aan intuïtie, verbeeldingskracht en instinct. Het derde oog wordt beschouwd als iemands centrum van hoger bewustzijn, wijsheid en geweten.

  Het derde oog regelt ons denkproces en het vermogen tot zelfreflectie en spirituele contemplatie. Het helpt ook bij het geven van duidelijkheid over onze overtuigingen en realiteit op basis van wat we zien en ervaren in ons leven. Omdat het de hoogst geplaatste chakra in het fysieke lichaam is, biedt het derde oog ook een visionair perspectief.

  Het derde oog wordt vaak geassocieerd met helderziendheid of buitenzintuiglijke vermogens. Het woord zesde zintuig dat inzicht of intuïtie betekent, is afgeleid van het zesde chakra. Het derde oog, ook wel het onderbewuste of het innerlijke oog genoemd, is het meest waarneembare deel van het menselijk lichaam.

  Het derde oog leidt en reguleert onze processen van waarneming, zoals hogere wijsheid, zelfbewustzijn, helderheid van denken, oordeel, verbeelding, visualisatie en creatief dromen. Het helpt ons om ons potentieel te begrijpen en te begrijpen en om de verborgen patronen in ons leven te herkennen.

  Het derde oog helpt ons om de wereld te bekijken met bredere perspectieven en onderlinge verbondenheid, verder gaan dan het smalle kader van zwart-wit vooruitzichten of ik tegen de wereldhouding.

  Het derde oog chakra wordt verondersteld vrouwelijke energie te bezitten. Indigo is de kleur die ermee verbonden is en het symbool is een omgekeerde driehoek en een lotusbloem.

  Als we het abstracte concept van het derde oog relateren aan onze kennis van het menselijk lichaam, valt de locatie ervan samen met de positie van de pijnappelklier. Oude filosofen hadden de pijnappelklier vaak gelijkgesteld als de zetel van onze ziel.

  Voordelen van het openen van je derde oog

  De opening van het derde oog impliceert het ontwaken van het onderbewustzijn. We krijgen toegang tot een deel van onszelf waarvan we nooit wisten dat het bestond, moeilijk toegankelijk was of ontoegankelijk leek. Scherpere intuïtieve vermogens, een hoger niveau van waarneming en bewustzijn buiten de fysieke wereld begeleiden de opening van de derde ogen.

  Realisatie van het leven buiten ons fysieke zelf. Intuïtie of buitenzintuiglijke vermogens onthullen dat ons leven niet wordt beperkt door ons lichaam, onze geest en onze emoties. Er is een heel niveau van bewustzijn daarbuiten. Je gaat door een uittredingservaring. Dit betekent dat je je bewust bent van deze transcendentale ervaringen en er tegelijkertijd getuige van bent.

  Bewust zijn van ons bewustzijn maakt ons gelijkmoedig en in vrede met onze ervaringen. Dit helpt ons om de beperkingen en zwakheden van ons fysieke zelf te overwinnen, het hogere rijk te omarmen en tegenslagen en lijden te elimineren.

  Het bereiken van een niveau van hoger bewustzijn. Dit wordt bereikt wanneer je een directe verbinding met het Universum of de Allerhoogste Macht tot stand hebt gebracht. Diverse religieuze overtuigingen kennen verschillende namen toe aan deze hogere macht - zoals Christus, Boeddha of een van de talloze goden. Naarmate je intuïtieve vaardigheden beter worden, heb je directe toegang tot het universum.

  Hoewel we ons ervan bewust zijn dat het universum er altijd is om ons door ons leven te leiden en te helpen, begrijpen de meesten van ons niet hoe we er toegang toe kunnen krijgen. Door die verbinding te krijgen, kun je om hulp en begeleiding vragen om de hindernissen te overwinnen die we in ons leven kunnen tegenkomen.

  Waarzeggerij is het proces van het onthullen van de toekomst of het ontdekken van geheimen met bovennatuurlijke middelen. Het Universum kan op uw hulpvraag reageren door troost en ondersteuning te bieden door middel van energieoverdracht.

  Bewustwording van de aanwezigheid van het energieveld. Het openen van het derde oog verhoogt onze buitenzintuiglijke vermogens en dit helpt ons bij het waarnemen van het bestaan ​​van onzichtbare energievelden om ons heen. Dit is niet zichtbaar of duidelijk voor een van onze zintuigen. Het energieveld waarnaar hier wordt verwezen, wordt gecreëerd door de trillingen die worden uitgezonden door onze emoties, gedachten, gevoelens en intenties.

  Dit trillingsveld van energie bestaat voor elk levend wezen - of het nu mensen, dieren of planten zijn. De meesten van ons leven echter ons leven zonder het te beseffen. In staat zijn om dit veld waar te nemen en er toegang toe te krijgen, biedt ons een enorm voordeel ten opzichte van dit veld. Behalve dat we ons ervan bewust zijn dat elk levend wezen in dit universum met elkaar verbonden is door trillingsenergie, kunnen we deze kennis gebruiken om zowel ons energieniveau als dat van anderen te verhogen.

  Openbaring van geluk, vrede en liefde in onszelf en niet daarbuiten. De meesten van ons zijn ons hele leven op zoek naar deze ongrijpbare gemoedstoestanden. Met het openen van het derde oog en het vergroten van intuïtieve vermogens, vinden we deze lastige emoties binnen handbereik. In feite begrijpen we dat deze in onszelf bestaan ​​en niet buiten ons kunnen worden gevonden.

  Het ontwaken van het derde oog onthult de bron van deze emoties in ons en dat er een oneindige voorraad van is, wachtend op ons om toegang te krijgen en het te gebruiken. Deze ontdekking kan ons uit hun constante zoektocht halen, meer wensen en lijden als gevolg.

  Is het gevaarlijk om het derde oog te openen?

  Veel mensen praten over de gevaren van het openen van het derde oog. De angst en angst die in onze geest aanwezig zijn, kunnen ons parten spelen en ons doen geloven dat het ontwaken van het derde oog tot slechte ervaringen en negatieve gevolgen zou leiden.

  Het ontwaken van het derde oog brengt extra risico's en bijwerkingen met zich mee. Onjuist beheer van het proces en het niet omgaan met de nieuw verworven buitenzintuiglijke vermogens kan tot gevaarlijke resultaten leiden.

  Enkele van de nadelige effecten van het ontwaken van het derde oog als het niet op de juiste manier wordt behandeld, zijn:

  • Nachtmerries en enge dromen
  • Griezelige intuïties
  • Een gevoel van onoverwinnelijkheid en gebrek aan angst
  • Ervaring van lichaamsuittreding
  • Hyperactief derde oog
  • Hoge gevoeligheid voor licht en kleuren
  • Angst en desoriëntatie
  • Onregelmatig gedrag

  Wanneer je zulke ongebruikelijke ervaringen begint te ervaren, ga je misschien zelfs op zoek naar manieren om de gebeurtenis om te keren en de goede oude tijd te wensen dat je normaal was. Je moet jezelf eraan herinneren dat je nu dingen ziet die eerder voor je verborgen waren, maar die altijd hebben bestaan.

  Met je derde oog open, word je je meer bewust en afgestemd op de wereld om je heen. Je verandert het verleden, het heden of de toekomst niet, noch bemoei je je met het leven van anderen door hun gedachten te lezen.

  In plaats van toe te geven aan de negatieve emoties, vertrouw op jezelf en geef je over aan de diepe oceanen van liefde, geluk en vrede in jezelf. Hoe meer je vertrouwt en je overgeeft, hoe gemakkelijker en krachtiger je verbinding maakt met je onderbewustzijn en zo toegang krijgt tot het pad van ontwaken.

  Wat betekent het om je derde oog te openen?

  Als het centrum van intuïtie is het derde oog het stuk dat de bewuste geest verbindt met het onderbewuste - het deel van de geest dat alleen weet over je lichaam, emoties en ervaringen met het deel dat alles weet, inclusief dingen die we niet zijn volledig bewust van of buiten ons besef.

  Je derde oog gaat open wanneer je je trillingsfrequentie op welke manier dan ook verhoogt en een niveau van hoger bewustzijn bereikt. Veel technieken om je energieniveau te verhogen, zoals visualisatie, meditatie, yoga en reiki, zouden je kunnen helpen bij het openen van de derde ogen.

  Wanneer je derde oog open is, kun je verder kijken dan de fysieke realiteit. Je intuïtieve vermogens hebben de neiging om te verbeteren, dromen met berichten komen vaker voor en je voelt je meer afgestemd op wat er om je heen gebeurt.

  Het openen van een derde oog kan voor de meeste mensen een overweldigende ervaring zijn, omdat het de bestaande overtuigingen en percepties vernietigt. Als deze muren naar beneden komen en de ultieme waarheid wordt onthuld, zou je een stadium van pure vreugde en tevredenheid bereiken.

  Voor beginners moeten fysieke ogen gesloten zijn voor de opening van het derde oog. Met oefening en tijd leer je om je derde oog te wekken met ze open of zonder de noodzaak om ze te sluiten.

  Tekenen dat je derde oog zich opent

  Het ontwaken van het derde oog wordt bereikt door het proces van overgave. Door onze greep op onze bewuste geest die een beperkte en gecontroleerde versie van ons leven opslaat los te laten, opent zich de weg naar het hogere bewustzijn.

  Of de derde oogopening op zichzelf gebeurde of dat je de moeite hebt genomen om het te laten gebeuren, de tekenen zijn hetzelfde. U moet op deze tekens letten om te weten dat het open is, zodat u er het beste van kunt maken.

  • Toenemende druk tussen de wenkbrauwen
  • Onverklaarbare hoofdpijn
  • Mogelijkheid om toekomstige gebeurtenissen te voorspellen
  • Gevoeligheid voor licht
  • Geleidelijke en langzame transformatie in je basisaard
  • Levendige en lucide dromen
  • Vertoning van nieuwe paranormale krachten zoals helderziendheid en telepathie
  • Helderheid van denken
  • Verhoogd gevoel van bewustzijn van de omgeving
  • Mogelijkheid om voorbij het voor de hand liggende te kijken
  • Sterker zelfgevoel

  De ervaring van het openen van het derde oog kan verwarrend, desoriënterend en zelfs eng zijn als je niet weet hoe je moet omgaan met de nieuw verworven kracht. Meditatie en andere soortgelijke rustgevende technieken kunnen u helpen deze nieuwe vaardigheid te begrijpen en hoe u deze het beste kunt gebruiken.

  Hoe weet je dat je derde oog open is?

  Het is een misvatting dat je eraan moet werken om het derde oog open te krijgen. Vaak is het al open. Je bent je misschien zelfs bewust van enkele van de tekenen, zoals verhoogde intuïtieve vaardigheid, maar kies ervoor om deze te negeren vanwege de angst en ambiguïteit die ermee gepaard gaan. Je schrijft de gebeurtenissen af ​​aan toevalligheden of ingevingen.

  Om te weten of je derde oog open is, moet je naar binnen keren en goed opletten wat er met jezelf gebeurt. Voelt u een onverklaarbare toename of verbetering van uw onderbuikgevoel of het vermogen om de gedachten van anderen te lezen?

  Als je bepaalde dingen tegenkomt die je moeilijk kunt uitleggen of een reden kunt geven, is je derde oog waarschijnlijk open.

  Een punt om te onthouden is dat het openen van de derde ogen meestal een onvrijwillig fenomeen is, hoewel je enkele stappen kunt nemen om te helpen bij het gebeuren. Dit betekent dat, of je het nu wilt of niet, je derde oog opengaat en open blijft.

  Bijwerkingen van het ontwaken van het derde oog

  Noem ze bijwerkingen of tekenen, u zult bepaalde veranderingen in uzelf opmerken wanneer uw derde oog open is. Naast de meest voor de hand liggende tekens, scherpere intuïtieve en opmerkzame vaardigheden, zijn er meer niet-zo voor de hand liggende tekens om op te letten.

  Een gevoel van druk op de locatie. Alsof iemand kracht uitoefent op het derde oog door er met een vinger op te drukken. Je zou dit zelfs voelen op momenten dat je niet bezig bent met een spirituele activiteit. Het geeft alleen aan dat je spirituele kant actief is.

  Dingen in gedachten zien voordat ze gebeuren. Alsof je droomt over zulke gebeurtenissen terwijl ze nog moeten gebeuren.

  Een toename van de helderheid van het zicht en de helderheid van kleuren. Met je derde oog open is alles wat je in de fysieke wereld ziet scherper, helderder en kleurrijker. Hier is een geldige reden voor. Een open derde oog laat meer licht door, waardoor alles beter zichtbaar is dan voorheen. Hoewel deze sensatie in het begin eng en overweldigend kan zijn.

  Een transformatie op het basisniveau. Hoewel je het moeilijk vindt om het uit te leggen, kun je een verandering in je fundamentele aard voelen. Vaak gaat het derde oog open als gevolg van een aantal levensveranderende gebeurtenissen die je al hebt meegemaakt of gaat meemaken. De derde eye-opening gaat vaak gepaard met een enorme groeifase in het leven.

  Aanhoudende hoofdpijn. De hoofdpijn kan worden gevoeld in de slaapstreek of als een band rond het hoofd. Deze sensatie wordt toegeschreven aan de overbelasting van de geest om alles wat er met jou en om je heen gebeurt te verwerken.

  Wat zijn de gevolgen van een geblokkeerd en uit balans derde oog?

  Onbalans of blokkering van een van de zeven chakra's kan leiden tot talloze problemen in het lichaam, de geest, de emoties en de ziel. Het derde oog is niet anders.

  Enkele van de meest voor de hand liggende fysieke symptomen van een geblokkeerd en onevenwichtig derde oog zijn hoofdpijn, een gevoel van extra druk in het gebied, duizeligheid, gehoor- en sinusproblemen, vermoeidheid van de ogen en wazig zien.

  De mentale functies van een persoon kunnen hierdoor ook aangetast worden. De uiterlijke tekenen zijn onder meer verwarring, desoriëntatie, moeite met focussen, vertroebeling van het bewustzijn, verstoorde slaap, dissociatie van de realiteit en zelfs nachtmerries.

  De emotionele gevolgen van een geblokkeerd of uit balans zijnd derde oog zijn stress, angst, zorgen, overanalyseren, onzekerheid, twijfel aan jezelf, bekrompenheid, je verward voelen en zekerheid en toestemming van anderen vragen.

  De spirituele implicaties van een niet-gesynchroniseerd derde oog zijn een gebrek aan zelfvertrouwen in het gekozen pad of het doel van iemands leven, onvermogen om de intuïtieve vermogens te activeren, hulpeloosheid bij het zoeken naar hogere leiding en wijsheid als te diep verankerd in de materialistische wereld , en niet in staat om je op de realiteit te concentreren en in het moment te leven, omdat je te veel ingebed bent in de droomwereld.

  Hoe de balans van het derde oog te herstellen?

  Omdat de onbalans van het derde oog fysieke, mentale, emotionele en spirituele implicaties heeft, kan de genezing of reparatie via elk van deze paden worden gedaan.

  De fysieke beweging van het lichaam op specifieke manieren, zoals yoga-asana's, kan helpen om het evenwicht terug te brengen. Yoga-asana's zoals schouderstand, vishouding en kinderhouding blijken enorm nuttig te zijn. Door deze bewegingen kun je de energie in het gebied laten stromen, zo de blokkade opheffen en de balans herstellen.

  Voor niet-ingewijden zijn er video's beschikbaar op internet die yogahoudingen voor dit specifieke doel beschrijven. Bovendien kunt u manieren gebruiken om de spanning die zich in de regio heeft opgehoopt, met inbegrip van het hoofd, het gezicht, de nek en de schouder, los te laten.

  Cognitieve en emotionele oefeningen blijken ook te helpen de blokkade te verlichten en het evenwicht terug te brengen. Het visualiseren van een goddelijk licht dat het derde oog binnenkomt en verlaat, kan werken als een reiniger van negatieve energie of obstructie in het gebied.

  Meditatie is een van de krachtigste technieken om het derde oog opnieuw uit te lijnen, of het nu gaat om zelfmediteren, geleide meditatie of geluidsmeditatie. Geluidsmeditatie is een techniek van mediteren terwijl je Aum langzaam uitspreekt.

  Het beoefenen van een niet-oordelende en onbevooroordeelde benadering van het leven wordt als heilzaam beschouwd voor het derde oog. De banden met perceptie, denkproces en mentaal functioneren zijn onmiskenbaar. Een ruimdenkende benadering kan nieuwe ervaringen, een leerproces en gevoelens van spanning en opwinding in het dagelijks leven opleveren. Persoonlijke groei en onderlinge verbondenheid kunnen negativiteit, verveling en zelfgenoegzaamheid verdrijven.

  herhalen derde oog chakra affirmaties gunstig blijken te zijn. Affirmaties over mentaal functioneren en spiritueel welzijn zoals perceptie, wijsheid, vertrouwen, gemoedsrust en onderlinge verbondenheid kunnen onderdeel worden van je dagelijkse routine.

  Lichaamsbeweging en een gezond dieet zijn net zo effectief in het herstellen van de balans van het derde oog als aromatherapie, kristallen en dagboeken. Aangezien indigo de kleur is die wordt geassocieerd met het derde oog, moet de nadruk liggen op blauw en paars, of het nu gaat om fruit en groenten of edelstenen.

  Laatste gedachten

  Het openen van het derde oog wordt op verschillende manieren ervaren - verlichting, ontwaken, bewustzijn, extase, openbaring, realisatie, explosie of implosie. Op een meer basaal niveau helpt het je om met een nieuw perspectief naar binnen en naar buiten te kijken en de diepere waarheid te leren en te begrijpen waarvan je nooit wist dat ze bestonden.

  Het kan je leven verstoren of ronduit eng en gevaarlijk zijn. In de mate dat je begint te wensen voor je eerdere eenvoudige leven.

  Technieken zoals meditatie kunnen je helpen om te kalmeren en er met gelijkmoedigheid mee om te gaan. U kunt deze kracht gebruiken om uw dromen te realiseren en uw potentieel te bereiken.

  Dit zal je helpen antwoorden te vinden op veel van de existentiële vragen. Het helpt je je positie en aandeel in de algehele structuur van het universum en je onderlinge verbondenheid met al het andere te realiseren. Dit is de enige manier waarop je je innerlijke zelf kunt zien en ermee kunt verbinden.

  Ongeacht hoe je ervoor kiest om de krachten van het derde oog te gebruiken, beschouw het altijd als een zegen en een voorrecht dat moet worden omarmd en gevierd in plaats van gevreesd of beschaamd.

  Verwant: