50 krachtige spirituele bevestigingen voor genezing

Zelfverbetering

Spirituele bevestigingen voor genezing

De rol van emotioneel en spiritueel welzijn in het algemene geheel van dingen is lang genegeerd en vergeten. Veel studies hebben het belang erkend van spirituele therapie voor herstel van lichamelijke kwalen.

Dat gezegd hebbende, het is niet nodig om te wachten op een afname van emotioneel en spiritueel welzijn en bijgevolg fysieke energie om spirituele therapie op te nemen. Er is nooit een goed of een slecht moment om spiritueel welzijn te verbeteren. Eerder hoe beter.

Dit artikel probeert een aantal veelvoorkomende vragen over het onderwerp spiritueel welzijn en therapie te beantwoorden. Lees verder om te leren hoe u in alle opzichten een gezonde levensstijl kunt leiden.Inhoudsopgave
  Voeg een koptekst toe om de inhoudsopgave te genereren

  Wat is spirituele genezing?

  Het woordenboek definieert spirituele therapie als de activiteit om een ​​persoon gezond te maken zonder medicijnen of andere fysieke methoden te gebruiken. Om de ware betekenis van spirituele therapie te begrijpen, moeten we verder gaan dan een woordenboekdefinitie.

  Spirituele therapie is de activiteit van harmoniseren, balanceren en spirituele energie herstellen . In praktische zin is het de mystieke ervaring van het opnieuw verbinden met ons essentiële wezen - wie we in de kern zijn.

  Spiritueel ontwaken en spirituele therapie gaan voor de meesten van ons hand in hand. Spiritueel ontwaken of verlichting vindt plaats wanneer je uit je slaapwandelende levenswijze wordt gehaald, waarin alles wat je ervaart wordt gekleurd door je ego. Je wordt je bewust van jezelf, je positie in deze wereld en je verbinding met al het andere.

  Heeft het met religie te maken?

  Spiritualiteit en religie zijn twee afzonderlijke concepten die vaak samen worden beschouwd om ons te helpen met deze abstracte ideeën om te gaan.

  Religie is het geloof in God of een hoger wezen. Het gaat om georganiseerde overtuigingen en rituele praktijken van aanbidding. Het is een gemeenschappelijke instelling om ons geloof in goddelijke kracht te tonen.

  Aan de andere kant is de geest of de ziel de essentiële natuur van een individu. Spiritualiteit gaat meer over het vinden van het doel van het leven en ons bestaan ​​in deze wereld. Het gaat over het zoeken naar geluk, tevredenheid, vrede en het vinden van een balans.

  Gebed is de brug die ons spirituele wezen verbindt met het hogere wezen. Dit is waar religie en spiritualiteit elkaar ontmoeten, wat leidt tot verwarring met elkaar. Gebeden kunnen echter buiten een religieuze context worden beoefend, waardoor de verbinding tussen beide wordt ontward.

  Enkele van de spirituele ontwakingsmethoden buiten de religieuze ruimte zijn affirmaties, yoga, meditatie , tai chi en dagboek bijhouden .

  Hoe kunnen affirmaties helpen bij spirituele therapie?

  Affirmaties zijn positieve uitspraken die de kracht hebben om de manier waarop we denken en functioneren te veranderen. Affirmaties oefenen regelmatig kan helpen om verbinding te maken met ons ware zelf en met het hogere wezen.

  Het is bekend dat het herhalen van affirmaties ons geloof in God en onszelf versterkt. Door uw geloof in God te bevestigen, brengt u uzelf dichter bij God en helpt u bij uw geestelijke groei. Je kunt ook affirmaties gebruiken om je ware aard te vinden en de negatieve elementen te elimineren en je positieven te ontwikkelen.

  Affirmaties helpen bij spirituele therapie door ons ertoe aan te zetten liefde, vriendelijkheid, mededogen, geluk, vrede en harmonie te kiezen in ons leven en in de manier waarop we contact maken met anderen om ons heen.

  De voordelen van spiritueel ontwaken zijn niet beperkt tot het spirituele domein alleen. Veel recente onderzoeken hebben het onmiskenbare verband aangetoond tussen ons spirituele en fysieke welzijn.

  Zijn affirmaties gevaarlijk, slecht of zondig?

  Op zichzelf zijn affirmaties allesbehalve ongezond, gevaarlijk, slecht of zondig. Affirmaties zijn slechts eenvoudige positieve uitspraken die bedoeld zijn om mensen uit hun emotionele beroering te verheffen en hen hoop en vertrouwen te geven om hun leven zo goed mogelijk te leven.

  De manier waarop sommige affirmaties worden geformuleerd, kan echter interfereren met sommige religieuze overtuigingen en leerstellingen. Enkele punten waar deze botsing van standpunten plaatsvindt, zijn:

  • Wie is de focus van affirmaties?
  • Zijn affirmaties die de waarheid verbuigen?
  • Herkennen affirmaties je beperking als mens?

  In een regelmatige affirmatie staat ik of de persoon die de affirmatie oefent in focus. Dit komt misschien niet overeen met de meeste religieuze overtuigingen.

  Religieuze teksten vertellen ons dat we ons tot God moeten wenden voor een beter leven. Inzicht in de noodzaak van God en zijn zegeningen zou ons geluk en gemoedsrust schenken. En onszelf zonder beperkingen behandelen is vergelijkbaar met ons als God beschouwen.

  Om te voldoen aan uw religieuze overtuigingen, mag u verzen uit de religieuze teksten als bevestigingen gebruiken. Je zou nog steeds baat hebben bij dagelijkse bevestigingen zonder het geloof te overtreden of te vertrappen.

  Zelfs als je religie je in staat stelt om je op jezelf te concentreren, gebruiken affirmaties de techniek om de manifestatie van doelen in de toekomst waar te nemen als de realiteit van het heden. Dat is de waarheid aanpassen aan je doel, omdat dit een effectieve methode blijkt te zijn om de mentaliteit te veranderen. Omdat het niet de absolute waarheid is, is dit proces misschien niet in overeenstemming met religieuze principes.

  Affirmaties kunnen elke positieve verklaring zijn. Als sommige affirmaties niet in overeenstemming zijn met uw religieuze overtuiging, kunt u ze weglaten en negeren. Je kunt nog steeds voordelen halen uit dagelijkse affirmaties door de juiste te kiezen. In feite zijn religieuze teksten onbeperkte bronnen voor spirituele bevestigingen.

  Wat zegt de Bijbel over geestelijke bevestigingen?

  De Bijbel is een ware schatkamer van allerlei bevestigingen. Bijbelse bevestigingen concentreren zich op de kracht en kracht van Christus om ons leven te veranderen.

  De Bijbel biedt manieren om alle aspecten van ons leven te verbeteren, inclusief spiritualiteit of onze verbinding met God. Door de Bijbel heeft God ons beloften gedaan. We moeten deze beloften activeren door ze te bevestigen.

  Hieronder staan ​​enkele bevestigingen uit de Bijbel voor spirituele therapie.

  • Ik ben de Heer die u geneest. (Exodus 15:26)
  • Weersta de duivel en hij zal van je wegvluchten. (Jakobus 4:7)
  • Met zijn striemen zijn we genezen. (Jesaja 53:5)
  • Vrolijk hart is een goed medicijn. (Spreuken 17:22)
  • Jezus Christus is Dezelfde gisteren en vandaag en voor altijd. (Hebreeën 13:8)

  7 dagelijkse affirmaties om je welzijn te verbeteren

  Tenzij je lekker in je vel zit, heeft het geen zin om de andere aspecten van je leven, zoals relaties of financiën, te verbeteren. Vaak zijn we onze ergste critici, die onszelf voortdurend veroordelen, ons schuldig voelen en onszelf naar beneden halen. De manier waarop je naar jezelf kijkt, is erg cruciaal voor je welzijn.

  Deze dagelijkse bevestigingen kunnen de manier waarop je jezelf waarneemt en behandelt veranderen - op een positievere manier met bewustzijn en vriendelijkheid.

  1. Ik hou van mezelf om wie ik ben.
  2. Ik geloof in mijn dromen.
  3. Ik geef mijn best voor alles wat ik doe.
  4. Ik ben de meester van mijn lot en de kapitein van mijn ziel.
  5. Ik aanvaard de volledige verantwoordelijkheid voor mijn daden en woorden.
  6. Ik ben enorm dankbaar voor alles in mijn leven.
  7. Het beste moet nog komen.

  Wat zijn spirituele bevestigingen?

  Spirituele affirmaties zijn positieve uitspraken die zijn ontworpen voor het spiritueel ontwaken of verlichten van de ziel. Ze zijn bedoeld om je dichter bij je ware zelf en God te brengen. In tegenstelling tot reguliere affirmaties die meer materialistisch zijn, zijn spirituele affirmaties bedoeld om je spirituele en emotionele welzijn te verbeteren.

  Spirituele bevestigingen hoeven niet te worden gekoppeld aan een bepaalde religie of kunnen worden aangepast aan uw religieuze overtuigingen. Het enige wat je hoeft te doen is God te vervangen door de Hogere Macht, de Almachtige, het Universum, de Goddelijke Macht, de Moeder Aarde, of God van welk geloof dan ook, zoals het christendom, de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme of het jodendom.

  Spirituele affirmaties zijn vergelijkbaar met gebeden. Het helpt ons om contact te maken met het universum, onszelf en de mensen om ons heen. Het herinnert ons eraan dat we uit dezelfde bron zijn voortgekomen en allemaal deel uitmaken van dezelfde bron.

  50 krachtige spirituele affirmaties voor genezing en welzijn

  1. Ik ben de schepping van God en ik voel altijd de aanwezigheid van God.
  2. Ik voel me gerustgesteld dat God achter me staat.
  3. Mijn lichaam, geest en ziel zijn in totale harmonie met het universum.
  4. Mijn daden, woorden en gedachten worden geleid door God.
  5. Alles in mijn leven gebeurt voor het hogere goed.
  6. Ik heb een onwankelbaar vertrouwen in God.
  7. Ik geef me over aan God.
  8. Ik ben dankbaar voor alle zegeningen.
  9. Goddelijke liefde vervult me ​​met vreugde en gemoedsrust.
  10. God werkt door mij heen om van deze wereld een betere plek te maken.
  11. Ik ben verankerd in goddelijke liefde.
  12. Ik ben God dankbaar voor een goede gezondheid.
  13. Ik sta open voor goddelijke genezing.
  14. Ik geef mijn pijn en lijden over aan God en vertrouw op God om voor mijn genezing te zorgen.
  15. Ik beschouw mijn lichaam als de heilige verblijfplaats van God.
  16. Ik adem goddelijke liefde in.
  17. Ik ben verbonden met de onbeperkte liefde van het Universum.
  18. Ik ben blij dat God mij kan leiden in alles wat ik doe.
  19. Ik voel de goddelijke aanwezigheid in elke creatie.
  20. Ik voel me veilig en zeker in de goddelijke omhelzing.
  21. Ik ben een schepping van God en ik verdien Zijn zegeningen.
  22. Ik leef in het moment en ben dankbaar voor alle ervaringen, zowel goede als slechte.
  23. De liefdevolle goddelijke aanwezigheid geeft me de kracht om de hindernissen van het leven te overwinnen.
  24. God is altijd bij mij en ik ben altijd bij God.
  25. Ik voel de liefde van God elk moment door me heen stromen.
  26. Ik geloof in een liefdevolle en barmhartige God die altijd voor me zorgt.
  27. Ik hou van God en God houdt van mij.
  28. Ik geef mijn leven over aan de goddelijke kracht.
  29. Mijn hart stroomt over van dankbaarheid voor goddelijke liefde.
  30. Ik sta God toe om Zijn werk door mij te doen.
  31. Ik sta open voor goddelijke leiding.
  32. Ik voel de goddelijke aanwezigheid in mijn hart.
  33. Ik voel goddelijke zegeningen vandaag.
  34. Ik merk dat ik in de oceaan van goddelijke liefde leef.
  35. Ik voel positieve helende energie vrijelijk door me heen stromen.
  36. Ik zorg goed voor mezelf.
  37. Ik voel de genezende goddelijke aanwezigheid.
  38. Ik ben God dankbaar voor genezing en goede gezondheid.
  39. Gods eeuwige liefde stroomt door mij, in mij en als mij.
  40. Ik verheug me in de genade van God.
  41. Goddelijke liefde domineert al mijn ervaringen.
  42. Ik ben een magneet voor onbeperkte liefde en goddelijke zegeningen.
  43. Ik verdien en verwacht het beste vandaag en elke dag.
  44. God is groot en het leven is geweldig.
  45. Ik ben de goddelijke uitdrukking van liefde.
  46. God is in mij, om mij heen en beschermt mij.
  47. God helpt me hoop te vinden in de donkerste dagen en me te concentreren op het goede.
  48. Ik ben gezond door de aanwezigheid van God in mij.
  49. Mijn lichaam is de Tempel van God.
  50. Door de kracht van God in mij, kan ik boven beproevingen en beproevingen uitstijgen.

  Hoe haal je het beste uit spirituele bevestigingen?

  Affirmaties zijn er genoeg om uit te kiezen. Of u nu bestaande gebruikt of ze zelf schrijft, zorg ervoor dat ze nauwkeurig en beknopt zijn en definieer nauwkeurig wat u wilt.

  Kies 2 tot 5 affirmaties per keer en blijf er een tijdje bij. Geef ze de tijd om te slagen.

  Herhaal de bevestiging niet zonder op te letten. Maak contact met hen voor een beter resultaat.

  Herhaal ze met een positieve instelling en oprechtheid terwijl je onderbewustzijn elk woord ervan opneemt.

  Laatste gedachten

  Onze hectische levensstijl in deze gekmakende wereld kan ervoor zorgen dat we geen tijd hebben voor spiritueel ontwaken of therapie. Zelfs als we erkennen hoe belangrijk ze zijn voor ons bestaan, kunnen we onze behoefte aan verlichting negeren totdat het te laat is.

  Door spirituele bevestigingen kunnen we onze ziel – ons ware zelf – herontdekken en ons verlangen naar geluk en gemoedsrust bevredigen. Dit is een cruciaal proces voor een gezond leven in alle zintuigen.

  Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in: